Agenda dei poeti 2013

24 maggio 2013

A FAMIGGHIA

Mmenzu a li rami run peri ri castagnu:
vitti nu nidu.
M’arrampicai a taliari.
Chi meravigghia chi opera giniali!
Fattu ri frasca, pagghia, erba e cosi vari.
N’acedda stava cuvannu lu fruttu ri l’amuri;
mi viri, s’arrizza, si fa brutta e batti l’ali,
comu a vulirimi cacciari.
Iu m’alluntanu, nun la vogghiu fa scantari,
ma pi curiusità restu a taliari.
Viu veniri n’aceddu,
havi un vermi n’ta li zampi,
lu posa n’ta lu nidu,
s’avvicina a l’acedda,
ci pigulia, ci pizzulia lu beccu e ssi nni vola.
L’acedda sparti u vermi a l’acidduzzi,
cu lu beccu li sulleva, li smovi
e cu la testa pari l’accarizza.
Penzu cu quantu amuri st’acedda l’accurisci.
Ci runa affettu, caluri, sicurizza,
li fa manciari
e sarà accussì finu a quannu l’acidduzzi
saranno forti e n’graru ri vulari.
Rintra lu cori miu sentu tanta tinirizza:
tuttu chistu sarà leggi ri natura,
ma iu nun pozzu fari a menu ri pinzari
ca chistu è sensu ri famigghia,
chistu è amuri ri matri.


Pasquale Sortino - Palermo