Agenda dei poeti 2018

14 settembre 2018

UCLOCHARD

I latu a porta n’cera nu grandi cartuni
U vardai appena e mi ndi trasia nta chiesa
Sintia u previti chi ndi fici u so sirmuni
E candu niscia eppi sta bella sorpresa

Mannaia mi rissi chi friddu chi faci
Mentri mi coprivu cu cappottu e a sciarpa
E Mentri i me passi divintavanu fugaci
Sutta a du cartuni cumpariu na scarpa

Mi nvicinai allura cu na certa agitaziuni
Mentri a me faccia divintava gelata
Spostai du cartuni cu forza e discreziuni
E mi cumpariu n’corpu avvoltu nta na ncerata

Circai mi viru allura s’era n’omu vivu
Qandu Si rimuviu quasi suddiatu
Dicendu iddu a mia pi cali motivu
Non mi facivu i cazzi mei e l’aivu svegliatu

Mentri poi pa casa mi ndi javu
Chi me rimorsi e pirchi non m’aivu fermatu
Mi consolavu sulu e speravu
Chi i sicuru u previti a iddu nc’aissi pensatu

Ma du jorna ropu liggia nta nu giornali
I pochi righi Nu friddu trafilettu
Mortu clochard senza nomu e senza natali
Ma sopratuttu senza nuddu affettu

Fu allura chi o previti nci vozzi domandari
Si l’aiva virutu e pirchi non l’aiva iutatu
E a so risposta mi lassau scuncertatu
Chi mancu ca forza i da’ u pottiru spostari

E allura cu cali cuscienza mi curcu o caddu nto me lettu
Sapendu chi fora nci sunnu sti barbuni
Chi dormunu o gelu a diunu e senza nuddu affettu
Mentri nui cuntinuamo a fari sulu sermuni


Paolo Cardillo – Villa San Giovanni (RC)