Agenda dei poeti 2018

2 maggio 2018

QUATER PASS IN GALÈRIA

Lavur de tecnologia
chì a Milan, “la grande pomm”,
ma pö quand te senti stracc,
te büfet, te giret i tacc
e ta fé de tütt
per andà a fa un gir in Domm …
Che strana ròba però
scuprì all’angul sul sagrat
una fila di palm quasi inütil
mess lì per cunsulà
quater migrant
che la g’hann il mal d’Africa …
Ma pussibil?!...
Ma guardet un pö,
l’era già tant
il prublèma del rifaciment
dei mür cun l’impalcadüra
per andà a cuprì i pastiss
cun la vernis
che i giuin lassaven
per imurtalà la lur persunalità …
Persunalità de vandali
ma artisticament da perdunà …
Adess, a pruposit de l’argument
cusa disem,
qual’è il mutiv
per mettes giü a piantà
dei alberell
che sulitament fann minga part
de la nostra butanica?…
Però! Che bèla truada,
sarà un’altra sviulinada
per fass amis
i pruvenient d’altri populi
e fall minga pensà
che chì, à la fin del mes
la rèsta ben pögh,
pögh de spend,
ma tant de lavurà …
Su l’argument, ingiüstament
‘n avemm sentì abastansa …
Oh! Inves, l’è inscì bell,
a mì me sémbra in mes a lur
de stà semper in vacansa …


Stefania Grieco - Milano