Agenda dei poeti 2011

5 maggio 2011

ALBA AL MARE

Sun sul balcun del Grand Hotel
me guardi inturno, l’è tutt propri bel
davanti a mi ghè el mar, senti el rumur
l’aria l’è fresca e la me porta el so udur.
Un soave prufum el ven su dal giardin
prufum de ros e de gelsumin
l’è un paradis, me par de sugnà
me par nanca vera, che l’è tutà realtà.
El sul l’è già alt, ormai l’è matina
un gat quat quat, el riturna in cantina
Se sent di vùs, ariva la gent
de luntan, un canto el se sent
i peschèrecc in già tuti salpà
l’era ammò mot, quand i hu vist pasà
urmai in luntan, se veden urmai più
chisà quanti pes avran già tirà su
tanta povera gent l’è già drè a laurà
quanta fadiga, per pudè campà
mi invece sun chi sulament a guardà
me senti una sciura, una privilegiada.
Te ringrasi Signur!
Perché sun furtunada!


Marisa Negri Bardelli - Milano